Predstavitev

Nepremičninska agencija, Nepremičnine DJM »DOM JE MIR«, se ukvarja s posredovanjem v prometu z nepremičninami. Posredujemo pri prodaji, nakupu, oddaji in najemu nepremičnin. Pomagamo vam pri realizaciji celotnega poteka prodaje nepremičnine od ogleda do predaje novemu lastniku. Za pripravo nepremičnine in okolice za prodajo smo vam pripravljeni kot dodatno storitev počistiti nepremičnino in okolico. Posle posredovanja opravlja nepremičninska posrednica s pridobljeno licenco za posredovanje v prometu z nepremičninami pri Ministrstvu za okolje in prostor. Agencija ima zavarovano odgovornost pri zavarovalnici Generali.

Storitve:

 • svetovanje pri prodaji oz. nakupu nepremičnine,
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine,
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine na terenu,
 • oglaševanje nepremičnin,
 • organiziranje in vodenje ogledov,
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla,
 • priprava osnutka prodajne oz. najemne pogodbe,
 • urejanje cenitev z uradnimi cenilci,
 • pridobitev energetske izkaznice s strani strokovne osebe,
 • priprava in organizacija podpisa in overitve pogodbe pri notarju,
 • primopredaja nepremičnine,
 • urejanje postopka vzpostavitve etažne lastnine (geodetske storitve, sporazum o oblikovanju etažne lastnine, podpis in overitev sporazuma, davčna napoved, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo).

Zagotavljamo Vam, da bomo vse storitve opravili strokovno in skrbno. Cilj podjetja so zadovoljne stranke.

Kontaktirajte nas!

Naš tim

Mirjana Kouter

Mirjana Kouter

Direktor